Hyresjuridik

Hyresjuridik är den gren av juridiken som berör uthyrning av bostäder och fastighetslokaler och är en förgrening till fastighetsjuridik. Det finns många delar inom hyresjuridik och dess lagar finns reglerade i jordabalken (1970:994). Den som vill jobba med hyresjuridik kan läsa det som en del av juristprogrammet, eller som en kompletterande kurs om det redan finns yrkeserfarenhet från fastighetsbranschen.

Olika delar inom hyresjuridik

Hyresjuridik är ett brett ämne som innefattar en mängd olika delar, bland annat:

  • Upprättelse av hyreskontrakt
  • Hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter
  • Andrahandsuthyrning och lägenhetsbyten
  • Uppsägning och avslutning av hyreskontrakt
  • Besittningsskydd och rättelseanmaningar
  • Bruksvärdesprövningar och standardförbättringar
  • Hyrestvister om exempelvis obetalda hyror eller störningar i boendet
  • Förfarande i hyrestvister samt förverkande och tvångsåtgärder

Juristjobb - jobba med hyresjuridik

Den som arbetar med hyresjuridik jobbar många gånger på ett fastighetsbolag, men kan också jobba på exempelvis tingsrätten eller andra rättsliga instanser. På advokatjobb.se kan du hitta lediga jobb inom hyresjuridik och övriga rättsväsendet. Juristjobb är ofta väldigt varierande och arbetsuppgifterna kan skilja sig vitt mellan olika typer av tjänster. För att jobba med hyresjuridik behöver du inte nödvändigtvis jobba som jurist, utan kunskaper inom hyresjuridik går även att applicera på flera andra roller - inte minst på ett fastighetsbolag.

Utbildning hyresjuridik

För att kunna jobba med hyresjuridik behöver du inte nödvändigtvis läsa fem år på universitet. Det finns också fristående intensivkurser på olika yrkeshögskolor som även erbjuder utbildning för företag som vill utbilda sin personal inom området. En utbildning inom hyresjuridik kan komma stor del av personalen på ett fastighetsbolag till gagn och är en kunskapssatsning väl värd att investera i.

Hyresjuridik kurs

Den som på ett fastighetsbolag jobbar med daglig kontakt med hyresgäster, har god användning av hyresjuridiska kunskaper, men behöver för den sakens skull inte vara utbildad jurist. Det finns flera lärosäten som erbjuder kurser inom hyresjuridik, bland annat Newton, vars kurs i hyresjuridik lämpar sig för alla som jobbar på ett fastighetsbolag, oavsett ansvarsområde.

Hyresjuridik – en del av juristprogrammet

Den som pluggar på juristprogrammet på något av våra svenska universitet läser hyresjuridik som en del av utbildningen. I Sverige finns juristprogrammet att läsa på något av följande lärosäten: