Välkommen till exopoliticssweden!

På den här sidan får du information om vad en jurist är och hur du själv går tillväga för att utbilda dig till jurist. Du får även några tips inför livet som juriststudent, för det är inte alltid en promenad i parken att leva studentlivet i 4,5 år som hårt pluggande på juristlinjen.

Vad är en jurist?

En jurists utbildning handlar om att lära sig att kunna analysera och lösa juridiska problem, och att tolka lagar och andra författningar. Som jurist kan du jobba på en advokat- och juristbyrå, i domstol, i kommunal och statlig förvaltning eller andra organisationer, som till exempel banker eller försäkringsbolag.

Mycket av en jurists arbetstid går till att samla in, läsa och bearbeta juridiskt material i form av lagtexter, förordningar och avtal, för att använda i juridisk problemlösning. Detta material presenteras både skriftligt och muntligt vid en föredragning eller förhandling.

Det är viktigt att inte blanda ihop termerna advokat och jurist med varandra. En advokat är i grunden utbildad jurist, men kan inte jobba inom lika många yrken som en jurist kan. En jurist kan arbeta inom fler yrken, men också inom fler områden, som exempelvis hyresjuridik.

Att utbilda sig till jurist – juristlinjen

Det finns ett antal universitet att välja bland för dig som vill plugga på juristlinjen. Göteborg, Stockholm, Lund, Umeå, Uppsala och Örebros universitet erbjuder alla juristprogrammet för dig som strävar efter en karriär inom juridiken.

Utbildningen brukar omfattas av 270 högskolepoäng uppdelade på nio terminer, det vill säga 4,5 år. Under utbildningen kan du välja olika inriktningar, bland annat inom civil-, straff- och processrätt. Efter avslutade studier finns alla möjligheter till att jobba inom exempelvis affärsjuridik eller familjerätt Göteborg. Det finns såklart fler områden att arbeta inom men just familjerätt är något som blir allt vanligare, inte minst då antalet skilsmässor ökat senaste åren.

Utbildningarna avslutas med ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng. När man har fått sin juristexamen är man behörig att arbeta inom samtliga av Sveriges juridiska yrken. En juristexamen är bland annat ett inträdeskrav till att arbeta som notarie eller tjänsteman inom rättsväsendet och som advokat.

Hur söker jag till juristprogrammet?

För att kunna söka till juristprogrammet krävs avslutade gymnasiestudier och inom dessa vissa specifika kurser. Du ska även ha tillräckligt höga betyg för att kunna konkurrera med andra blivande juriststudenter. För att öka dina chanser att ta dig in på juristlinjen kan du göra Högskoleprovet.

Du hittar alla utbildningar och kurser inom juridik på antagning.se. Därifrån söker du sedan program eller kurs i önskad stad.

Arbetsmarknaden för en jurist

Efter avslutade studier kommer du skaffa dig ett advokat- eller juristjobb inom det område du vill vara verksam i. Sverige har ett stort antal jurister som är verksamma inom såväl den privata som den statliga och kommunala sektorn. Den akademiska utbildningen består till stor del av praktiska övningar för att träna sig inför det kommande arbetet som jurist. Denna förberedelse är viktig för att lättare kunna anpassa sig efter år av studier.

5 tips inför livet som juriststudent

  1. Se till att ha en bra arbetsyta. Dessa kan du hitta i vanliga möbelaffärer men lika gärna på nätet.
  2. Mellanmål. Det är det enda sättet att klara dig genom alla tentor och sena kvällar av plugg.
  3. Festa på helgen. Du kommer inte ha tid att roa dig mitt i veckan, men tillåt dig själv att slappna av och släppa plugget så ofta du kan under helgerna. Du kan även roa dig med att spela på ett casino utan konto.
  4. Priotera sömn. Är du inte ordentligt utvilad spelar det ingen roll hur mycket du pluggar, då fastnar ingenting i alla fall.
  5. För vem vill sitta upp hela natten och plugga i jeans?