Hyresjuridik

Hyresjuridik är den gren av juridiken som berör uthyrning av bostäder och fastighetslokaler och är en förgrening till fastighetsjuridik. Lagar för hyresjuridik finns reglerad i jordabalken (1970:994).

H2. Olika delar inom hyresjuridik

Hyresjuridik är ett brett ämne som innefattar en mängd olika delar, bland annat:

  • Upprättelse av hyreskontrakt
  • Hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter
  • Andrahandsuthyrning och lägenhetsbyten
  • Uppsägning och avslutning av hyreskontrakt
  • Besittningsskydd och rättelseanmaningar
  • Bruksvärdesprövningar och standardförbättringar
  • Hyrestvister om exempelvis obetalda hyror eller störningar i boendet
  • Förfarande i hyrestvister samt förverkande och tvångsåtgärder

H2. Jobba med hyresjuridik

Den som arbetar med hyresjuridik jobbar många gånger på ett fastighetsbolag, men kan också jobba på exempelvis tingsrätten eller andra rättsliga instanser. På advokatjobb.se kan du hitta lediga jobb inom hyresjuridik och övriga rättsväsendet.

H2 Studera hyresjuridik

För att kunna jobba med hyresjuridik behöver du inte nödvändigtvis läsa fem år på universitet. Det finns också fristående intensivkurser på olika yrkeshögskolor som även erbjuder utbildning för företag som vill utbilda sin personal inom området.

H3. Hyresjuridik - Kurs

Den som på ett fastighetsbolag jobbar med daglig kontakt med hyresgäster, har god användning av hyresjuridiska kunskaper, men behöver för den sakens skull inte vara utbildad jurist. Det finns flera lärosäten som erbjuder kurser inom hyresjuridik, bland annat Newton, vars kurs i hyresjuridik lämpar sig för alla som jobbar på ett fastighetsbolag, oavsett ansvarsområde.

H3. Hyresjuridik – En del av juristprogrammet

Den som pluggar på juristprogrammet på något av våra svenska universitet läser hyresjuridik som en del av utbildningen. I Sverige finns juristprogrammet att läsa på något av följande lärosäten: