Fakta om juristutbildningar

Blogg

Kontakt

Utbilda dig

Dela gärna på sociala medier

Allmänt om juristutbildningar

Om man vill utbilda sig till en jurist kan man gå på ett av Sveriges 6 universitet och skaffa sig en juristexamen. Man kan gå kurser i civil-, internationell-, finans-, straff- och processrätt bland annat. Dessutom kan man genomgå en utbildning i affärsjuridik vid två av universiteten. Det finns även utbildningar i familjerätt i Göteborg. Utbildningarna är på grundnivå och kurslängden är i normala fall 3 år vilket resulterar i 180 poäng. Man kan bygga på denna kunskap med en masterutbildning som tar ytterligare 2 år och ger 120 högskolepoäng. 

Skillnaden mellan en juristexamen och det juridiska områdets övriga utbildningar, är att om man går en juristexamen får man en täckning inom flera rättsområden, samt att de övriga utbildningarna innehåller ämnen utöver juridiken med en inriktning på vissa delar av det juridiska området. Dessutom ger en juristexamen en behörighet att arbeta som en notarie och även en möjlighet att utbilda sig till advokat. 

En affärsjuridisk utbildning har en inriktning på civil-, finans- och affärsrätt. Ovanpå detta utbildas man i företagsekonomi och samhällsvetenskap. Beträffande de rättsvetenskapliga kurserna är dessa inriktade på rättsvetenskap förutom rättshistoria, rättsteori, affärs- och europarätt. 

Hur långa är utbildningarna?

Vill man gå juristutbildningen får man läsa i 4 och ett halvt år, vilket ger 270 poäng. Därefter får man sin juristexamen. Läser man affärsjuridiken tar detta 3 år och ger 180 poäng. Väljer man den rättsvetenskapliga utbildningen slutförs den på 3 år vilket resulterar i 180 poäng. De utbildningar som ger en juristexamen består bland annat av konstitutionell-, civil-, straff-, process-, förvaltnings-, skatte- och internationell rätt förutom ekonomiska kunskaper, rättsfilosofi, samt rättshistoria. Förutom detta kan man välja att gå olika fördjupande kurser. 

Utbildningarna avslutas med ett examensarbete som ger minst 30 högskolepoäng. När man har fått sin juristexamen är man behörig att arbeta inom samtliga Sveriges juridiska yrken. En juristexamen är ett inträdeskrav till att arbeta som notarie, tjänsteman inom rättsväsendet och advokat. 

Arbetsmarknaden

Det finns gott om arbetsplatser att arbeta som jurist inom flera olika områden. Sverige har ett stort antal jurister som är verksamma såväl inom den privata som den statliga och kommunala sektorn. i den akademiska utbildningen till jurist består en stor del av praktiska övningar för att få kunskaper i problemlösningar. Detta är en förberedelse för juristerna att kunna konstruktivt och strukturerat lösa problem, vilket är den viktigaste yrkeskunskapen inom området. Det innebär att yrket som jurist inte enbart har juridiska åtaganden. 

Hur arbetar en jurist?

En jurists främsta uppgift är att kunna vägleda klienter som är i rättsliga trångmål och kunna ge stöd och råd för personer som anlitar dem. Jurister kan vara yrkesverksamma på egna juristbyråer och kan företräda klienter i enklare rättsliga sammanhang. Man kan säga att en jurist är ett förstadium till en blivande advokat.

 

Nyheter

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]
Kontakta oss(Lämna tom)